Archive - August 14, 2019

હાસ્ય-વ્યંગ

રાખી-બ્રધર્સ – દશલો

જાહેર નોંધ: મજાક ને મજાક તરીકે લેવી. ન્યુટન ના ત્રીજા નિયમ પ્રમાણે ભારતભરમાં જેમ નવયુવાનો વેલેન્ટાઈન ડે ની કાગડોળે રાહ જોતા હોય છે એમજ, ભારતભરની નવયુવતીઓ...