ચારિત્ર્ય હાસ્ય-વ્યંગ

કાન્હો બધા ને આટલો પ્રિય કેમ ?

ક્રષ્ણ ભગવાન હતા કે ખાલી માણસ, એ વિશે પાક્કો ખ્યાલ તો નથી પણ ક્રષ્ણ એક પરફેક્ટ ઉદાહરણ તો હતા જ ! અત્યારના સમયમાં ભાગ્યે જ કોઈક એવુ મળશે જેને કૃષ્ણ નાપસંદ હોય. કારણ ? The RELATION Thing ! આપણને આપણા...

Read More
Featured ચારિત્ર્ય

‘બેફામ’ તોય કેટલું થાકી જવું પડ્યું; નહીંતર જીવનનો માર્ગ છે ઘરથી કબર સુધી.

નયન ને બંધ રાખીને મે જ્યારે તમને જોયા છે તમે છો તેના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે ગુજરાતી ભાષાનું આ લોકપ્રિય ગીતના શબ્દો પહેલા મનહર ઉધાસના સ્વરમાં અને હાલમાં...