હાસ્ય-વ્યંગ

Featured હાસ્ય-વ્યંગ

જાહેરાતો ! દશલો

ભારત એ નવરાઓ નો દેશ છે , એટલા બધા નવરા લોકો કે આપણા લોકો “એડવર્ટાઈઝમેન્ટસ” પણ ધ્યાન થી જોવે છે ! ભારત માં TV પર બે પ્રકાર ની જાહેરાતો આવે છે. એક જે...

હાસ્ય-વ્યંગ

શિયાળામાં દોડવું જરૂરી છે ?

નવેમ્બર ના અંત સાથે સાથે આપણે ત્યાં શિયાળા નુ ધીમેધીમે આગમન થઈ ચુક્યુ છે , ફ્રીજરમાં મૂકેલા બરફની જેમ શિયાળો જામી રહ્યો છે , ટીવી ઉપર હવે “રફ...

Featured હાસ્ય-વ્યંગ

પંચાત એટલે ?

સ્ત્રી એટલે , અઢી કલાક સુધી કોઈ સ્ત્રી જોડે કોઈ ત્રીજી જ સ્ત્રીની વાત કરે અને વાત પત્યા પછી કહે , “જવા દો ને , આપણે શું… ” આ ધોળાવીરા સમય નો...

હાસ્ય-વ્યંગ

ચોમાસું કોને ગમે?

ભારત માં મુખ્યત્વે ત્રણ ઋતુઓ છે 1. બે યાર ઠંડી લાગે છે 2. બે , ગરમી તો જો 3. હાલ ભજીયા ખાવા તો ઋતુચક્ર આપણને સમજાવે છે કે આ કાળા માથાનો માનવી એને જે સમયે છે...