સ્ત્રીનાં કાયદા અને અધિકાર

Featured અમારી કોલમ ! લોક હિતમાં જારી સ્ત્રીનાં કાયદા અને અધિકાર

સ્ત્રીનાં કાયદા અને અધિકાર : ભાગ-1

“તમે જેટલું વિચારો છો તેનાં કરતાં તો તમે વધુ શક્તિશાળી છો ; તમે જેવા છો એમાં જ સૌથી સુંદર છો.” ~ મૅલિસા ઍથૅરિજ   આસો સુદ આઠમ, એટલે કે દુર્ગાષ્ટમી ! નારીશક્તિનું દૈવીત્ય રૂપ એટલે માઁ દુર્ગા . આજનાં આ...

Read More