મગજનું દહીં

મગજનું દહીં હાસ્ય-વ્યંગ

Does The Look Really Matters?

હમણાં જ Recently ( મને ખબર છે કે હમણાં જ અને Recently બંને એક જ શબ્દ છે પણ ફ્લો ફ્લો માં વંચાઈ જશે ) મારા કોલેજ ના બીજા વર્ષ નુ , ચોથા સેમેસ્ટર નુ રિઝલ્ટ આવ્યુ અને “ગટુ” યુનિવર્સિટી ની અ...

Read More
Featured અકથિત હકીકતો અમારી કોલમ ! ઈન્ટરનેટ ટેકનોલોજી ડાહપણ ના મોતી મગજનું દહીં

ફેસબૂક ની માયાજાળ ! – Urvish Patel

મેં આજે ફેસબુકને અલવિદા કહી દીધું!  – ઉર્વીશ પટેલ  મેં તા: 31-07-2017નાં રોજ બપોરે 4 વાગ્યેને 47 મિનિટે ફેસબુકને એક વર્ષ માટે અલવિદા કહી દીધું છે. હવે...