માહિતીનો દરિયો

Cyberયાત્રા અમારી કોલમ ! ગુજરાતી સાહિત્ય ટેકનોલોજી માહિતીનો દરિયો લોક હિતમાં જારી

[Cyberયાત્રા] સૌથી મોટી ગુજરાતી ડિક્ષનરી : ગુજરાતી લેક્સિકન

એક ગીત છેલ્લાં કેટલાય મહિનાઓથી લોકોની સ્ટોરીઝમાં, અને મ્યુઝીકલી જેવા પેલ્ટફોર્મ પર ચર્ચામાં છે, “દેશી દેશી ના બોલ્યા કર છોરી રે” ! આ ગીતમાં એક ફકરો છે. જે નીચે પ્રમાણે છે. અંગ્રેજી  મેં...

Read More
Cyberયાત્રા Featured અમારી કોલમ ! ઈન્ટરનેટ ટેકનોલોજી માહિતીનો દરિયો વીડિઓ

[Cyberયાત્રા] પાંચ ઉપયોગી વેબસાઇટ્સ – 1

ઈન્ટરનેટએ આશીર્વાદ છે કે અભિશાપ, એ તો આપણા પર આધારિત છે. આપણે કઈ રીતે યુઝ કરીએ છીએ, ઈન્ટરનેટ પર આપણી પ્રાઈવસી માટે કેટલા સાવધાન છીએ વગેરે. આજે અમે તમારી સમક્ષ...

Featured અમારી કોલમ ! ડાહપણ ના મોતી પ્રેરણાનું ઝરણું માહિતીનો દરિયો

દુનિયાને સમય બતાવનાર ઓધવજી પટેલ.

” ખિસ્સામાં જો 100 રૂપિયા હોય તો તેમાંથી 75 રૂપિયા સુધીનું જ રોકાણ કરવું જોઈએ.” – ઓધવજી રાઘવજી પટેલ એક શિક્ષકે વર્ગમાં સવાલ કર્યો…...

Featured અમારી કોલમ ! પ્રેરણાનું ઝરણું માહિતીનો દરિયો

પારલે, નામ તો સૂના હી હોંગા !

આઈ.પી.એલ શરૂ થઇ ત્યારથી એક જોરદાર  જાહેરાત  આવી… એક ટકલો માણસ ઓફિસ માં આવી કોઈ કર્મચારીનાં ટેબલ પર છાપું પછાડીને તેની સાથે તે કર્મચારીએ દગો કર્યું હોય એમ...