માહિતીનો દરિયો

Featured અમારી કોલમ ! આજનો વિદ્યાર્થી ટેકનોલોજી ડાહપણ ના મોતી પ્રેરણાનું ઝરણું માહિતીનો દરિયો શ્વેત કોલસો

એક રાષ્ટ્રપતિ,વૈજ્ઞાનિક,અને મિસાઇલમેન : ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ

આપણા દરેકમાં એક પવિત્ર આગ હોય છે. આપણા પ્રયત્નો આ આગને પાંખ આપવાના હોવા જોઈએ,અને તેનાથી વિશ્વને પ્રકાશિત કરવું જોઈએ. – શ્રી ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ  આજ...

અમારી કોલમ ! ટેકનોલોજી માહિતીનો દરિયો

દુનિયાને બલ્બથી ઝળહળતું કરનારના જીવનમાં એક નજર : થોમસ આલ્વા એડિસન

“પ્રતિભા એટલે 1% પ્રેરણા, અને 99% પરસેવો.“ -થોમસ આલ્વા એડિસન  થોમસ આલ્વા એડિસન , નામ તો સૂના હી હોંગા ? અને જો ના સાંભળ્યું હોય તો તમે પ્રાથમિક...

Featured અકથિત હકીકતો અમારી કોલમ ! ઈન્ટરનેટ ટેકનોલોજી પ્રેરણાનું ઝરણું માહિતીનો દરિયો મોબાઈલ લોક હિતમાં જારી

સ્ટીવ જોબ્સની અકથિત હકીકતો .

ભલે સ્ટીવ જોબ્સ આ દુનિયામાં હયાત નથી, પણ હજુય લોકો તેમને ભૂલ્યા નથી. સર્ચ એન્જિનોમાં દર મહીને ૨૦૦૦ વખત તેમના માટે સર્ચ થાય છે. આપણને પણ નવાઈ લાગે છે કે કેમ ...

Featured અમારી કોલમ ! આજનો વિદ્યાર્થી ગુજરાતી સાહિત્ય ટેકનોલોજી પ્રેરણાનું ઝરણું માહિતીનો દરિયો લોક હિતમાં જારી હાસ્ય-વ્યંગ

એક અઘરો સવાલ : હવે શું ?

મારી પોતાની જ વાત કહું …જયારે હું ધોરણ ૧૦માં આવ્યા ત્યારે મારી મમ્મી કેહતી હતી કે બસ આટલું વર્ષ જ છે ને,પછી ફરજે..રખડજે ! પછી ૧૨માં માં આવ્યા ત્યારે જ બસ...

અમારી કોલમ ! માહિતીનો દરિયો લોક હિતમાં જારી

અંગ્રેજ સરકાર, એક સારી નજરે !

દરેક સિક્કાની બે બાજુ હોય છે. ખરેખર આ વાત સમજવા જેવી છે, કે દરેક સિક્કાની બે બાજુ હોય છે. એક સારી અને એક ખોટી. એક સમયે ‘સોને કી ચીડિયા’ કેહવાતા...