પ્રેરણાનું ઝરણું

Featured Slides અમારી કોલમ ! પ્રેરણાનું ઝરણું વીડિઓ શ્વેત કોલસો

સફળતા પહેલાની નિષ્ફળતા : જે કે રોઉલિંગ

“દરેક સામાન્ય માપદંડોના પરથી કહીએ તો, હું સૌથી મોટી  નિષ્ફળ માણસ હતી.  આ શબ્દો, જે.કે રોઉલિંગના છે. જોઆન કૅથલિન રોઉલિંગની જીવનગાથા કોઈ પરીઓની વાર્તાઓ કરતા ઓછી રસપ્રદ નથી. તેમની આ ઘણી મોટી...

Read More
Featured અમારી કોલમ ! ડાહપણ ના મોતી પ્રેરણાનું ઝરણું માહિતીનો દરિયો

દુનિયાને સમય બતાવનાર ઓધવજી પટેલ.

” ખિસ્સામાં જો 100 રૂપિયા હોય તો તેમાંથી 75 રૂપિયા સુધીનું જ રોકાણ કરવું જોઈએ.” – ઓધવજી રાઘવજી પટેલ એક શિક્ષકે વર્ગમાં સવાલ કર્યો…...

અમારી કોલમ ! આજનો વિદ્યાર્થી પ્રેરણાનું ઝરણું સફળતાનું સરનામું

તુષાર સુમેરા : વો દિન કભી તો આયેગા.

યાદ રાખજો કે, સફળતા એક દિવસમાં નથી મળતી, પણ એક દિવસે જરૂર મળે છે. લહરોં સે ડરકર નૌકા પાર નહીં હોતી. કોશિશ કર ને વાલોંકી હાર નહીં હોતી. નન્હીં ચીંટી જબ દાના...

Featured અમારી કોલમ ! પ્રેરણાનું ઝરણું માહિતીનો દરિયો

પારલે, નામ તો સૂના હી હોંગા !

આઈ.પી.એલ શરૂ થઇ ત્યારથી એક જોરદાર  જાહેરાત  આવી… એક ટકલો માણસ ઓફિસ માં આવી કોઈ કર્મચારીનાં ટેબલ પર છાપું પછાડીને તેની સાથે તે કર્મચારીએ દગો કર્યું હોય એમ...

Featured અમારી કોલમ ! ડાહપણ ના મોતી પુસ્તકો ! પ્રેરણાનું ઝરણું માહિતીનો દરિયો

નવસારીનો 177 વર્ષ જૂનો જગમશહૂર હીરો !

આ વાત છે…19મી સદીનાં મઘ્યકાળની. 177 વર્ષ પહેલા,એટલે કે 1839માં, જયારે ભારત ગુલામીની સાંકળોમાં હતું, ત્યારે ગુજરાતનાં એક પારસી પરિવારમાં પારણું બંધાયું...