પ્રેરણાનું ઝરણું

પ્રેરણાનું ઝરણું

‘હાથ-પગ વગર જન્મેલ’ ના શબ્દો…”ભગવાન પર વિશ્વાસ રાખો.” : નિક વુજીકિક

મત કર યકીન અપને હાથો કી લકીરો પે , નસીબ ઉનકે ભી હોતે હે જિસકે હાથ નહિ હોતે ! ઉપરની પંક્તિ જ આ આખા લેખનો સાર છે. જે માણસો તેમની હથેળીની રેખાઓમાં વિશ્વાસ રાખીને...

અમારી કોલમ ! પ્રેરણાનું ઝરણું લોક હિતમાં જારી

શાળામાંથી જ ડ્રોપઆઉટ થયેલો વિદ્યાર્થી : રીચાર્ડ બ્રેન્સન

રીચાર્ડ બ્રેન્સન ! કદાચ આ નામ પેહલી વાર સાંભળ્યું હશે,પણ આ નામે સમગ્ર દુનિયામાં પોતાની શ્રેષ્ઠ ઓળખ ઉભી કરી છે. આ એક એવા વિદ્યાર્થીનું નામ છે કે જેને તેના...

અમારી કોલમ ! પ્રેરણાનું ઝરણું લોક હિતમાં જારી

નારી તું નારાયણી ! ખરેખર ?

નમસ્તે વાંચક મિત્રો આ મારુ ગુજરાતી લેખન તરફ પ્રથમ પગલું છે , ખબર નહિ આપણાં મંતવ્યો મેળ ખાશે કે નહિ પરંતુ ભૂલ થઇ હોય તો ક્ષમા કરશો અને તમારો પ્રતિભાવ જરૂર થી...