લોક હિતમાં જારી

ગુજરાતી સાહિત્ય માહિતીનો દરિયો લોક હિતમાં જારી

મોરબી અને તેના પાણી ની ખુમારી

  કૂવા કાંઠે ઠીકરી જેમ ઘસી ઊજળી થાય મોરબીની વાણિયણ મચ્છુ પાણી જાય આગળ રે મોરબીની વાણિયણ પાછળ રે મોરબીના રાજા ઘોડાં પાવા જાય એ… કહે રે વાણિયાણી તારા બેડલાંના...

Featured અકથિત હકીકતો અમારી કોલમ ! ઈન્ટરનેટ ટેકનોલોજી પ્રેરણાનું ઝરણું માહિતીનો દરિયો મોબાઈલ લોક હિતમાં જારી

સ્ટીવ જોબ્સની અકથિત હકીકતો .

ભલે સ્ટીવ જોબ્સ આ દુનિયામાં હયાત નથી, પણ હજુય લોકો તેમને ભૂલ્યા નથી. સર્ચ એન્જિનોમાં દર મહીને ૨૦૦૦ વખત તેમના માટે સર્ચ થાય છે. આપણને પણ નવાઈ લાગે છે કે કેમ ...

Featured અમારી કોલમ ! આજનો વિદ્યાર્થી ગુજરાતી સાહિત્ય ટેકનોલોજી પ્રેરણાનું ઝરણું માહિતીનો દરિયો લોક હિતમાં જારી હાસ્ય-વ્યંગ

એક અઘરો સવાલ : હવે શું ?

મારી પોતાની જ વાત કહું …જયારે હું ધોરણ ૧૦માં આવ્યા ત્યારે મારી મમ્મી કેહતી હતી કે બસ આટલું વર્ષ જ છે ને,પછી ફરજે..રખડજે ! પછી ૧૨માં માં આવ્યા ત્યારે જ બસ...

અમારી કોલમ ! માહિતીનો દરિયો લોક હિતમાં જારી

અંગ્રેજ સરકાર, એક સારી નજરે !

દરેક સિક્કાની બે બાજુ હોય છે. ખરેખર આ વાત સમજવા જેવી છે, કે દરેક સિક્કાની બે બાજુ હોય છે. એક સારી અને એક ખોટી. એક સમયે ‘સોને કી ચીડિયા’ કેહવાતા...