કમ્પ્યુટર

સ્ત્રીનાં કાયદા અને તેનાં અધિકાર ભાગ 1 Law and Rights of Women
કમ્પ્યુટર

કમ્પ્યુટર નેટવર્ક શું છે..??

મિત્રો તમે Network શબ્દ ઘણી વાર સંભાળ્યો હશે. નેટવર્ક અલગ અલગ સંદર્ભમાં વપરાતો શબ્દ છે. જેમ કે ટેલીફોન નેટવર્ક, કમ્પ્યુટર નેટવર્ક, વાઈ-ફાઈ નેટવર્ક, મોબાઇલ નેટવર્ક. તો ચાલો મિત્રો આપણે આ પોસ્ટ માં...

Read More
ઈન્ટરનેટ કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી

૧૩ વર્ષ બાદ Torrentz નો અંત

  હમણાં જ સમાચાર આવ્યા કે kickass ટોરેન્ટઝ નો સ્થાપક પોલીસ દ્વારા પકડી લેવામાં આવ્યો The Pirate Bay પછી આ બીજી વેબસાઇટ છે જેના પર રોક લગાવામાં આવી , બંને...

ઈન્ટરનેટ કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી

એક એવું ઈન્ટરનેટ જેનાથી તમે અજાણ છો : ડીપવેબ. | DeepWeb

ઈન્ટરનેટ તો બધા વાપરે છે પણ શું તમે જાણો છો તેના પણ પ્રકાર છે ? ?  હા મિત્રો ઈન્ટરનેટ ના પણ પ્રકાર છે . આપણે જે ઈન્ટરનેટ વાપરીએ છીએ જેના થકી તમે આ પોસ્ટ વાંચી...

અમારી કોલમ ! ઈન્ટરનેટ કમ્પ્યુટર ગેમિંગ ટેકનોલોજી માહિતીનો દરિયો

સેમસંગનો ડેટા-સ્ટોરેજ ની દુનિયામાં નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ : ૧૬ ની SSD

એક જમાનો હતો કે કે જયારે ડેટા ને સ્ટોર કરવા માટે જયારે હાર્ડડિસ્ક શોધાઈ ત્યારે શરૂઆતમાં તેની ક્ષમતા માત્ર ને માત્ર ૫ MB ની જ હતી . મને તો હાલ પણ એવું સાંભળીને...