Cyberયાત્રા

Cyberયાત્રા અમારી કોલમ ! ગુજરાતી સાહિત્ય ટેકનોલોજી માહિતીનો દરિયો લોક હિતમાં જારી

[Cyberયાત્રા] સૌથી મોટી ગુજરાતી ડિક્ષનરી : ગુજરાતી લેક્સિકન

એક ગીત છેલ્લાં કેટલાય મહિનાઓથી લોકોની સ્ટોરીઝમાં, અને મ્યુઝીકલી જેવા પેલ્ટફોર્મ પર ચર્ચામાં છે, “દેશી દેશી ના બોલ્યા કર છોરી રે” ! આ ગીતમાં એક ફકરો છે. જે નીચે પ્રમાણે છે. અંગ્રેજી  મેં...

Read More
Cyberયાત્રા Featured અમારી કોલમ ! ઈન્ટરનેટ ટેકનોલોજી માહિતીનો દરિયો વીડિઓ

[Cyberયાત્રા] પાંચ ઉપયોગી વેબસાઇટ્સ – 1

ઈન્ટરનેટએ આશીર્વાદ છે કે અભિશાપ, એ તો આપણા પર આધારિત છે. આપણે કઈ રીતે યુઝ કરીએ છીએ, ઈન્ટરનેટ પર આપણી પ્રાઈવસી માટે કેટલા સાવધાન છીએ વગેરે. આજે અમે તમારી સમક્ષ...