ઈન્ટરનેટ કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી

૧૩ વર્ષ બાદ Torrentz નો અંત

  હમણાં જ સમાચાર આવ્યા કે kickass ટોરેન્ટઝ નો સ્થાપક પોલીસ દ્વારા પકડી લેવામાં આવ્યો The Pirate Bay પછી આ બીજી વેબસાઇટ છે જેના પર રોક લગાવામાં આવી , બંને...

Featured અમારી કોલમ ! ગેમિંગ ટેકનોલોજી પ્રેરણાનું ઝરણું મોબાઈલ શ્વેત કોલસો

દુનિયાને ઘેલું કરનાર ‘Pokemon Go’

રાતોરાત મળેલી સફળતા ખરેખર દાયકાઓના તપ અને સંયમનું ફળ હોય છે. લોકોને સ્માર્ટફોન સાથે રસ્તાઓ પર ચાલતા કરતી અનોખી ગેમ ‘પોકેમોન ગો’. આ ગેમ લાંબા સમયથી...

ઈન્ટરનેટ કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી

એક એવું ઈન્ટરનેટ જેનાથી તમે અજાણ છો : ડીપવેબ. | DeepWeb

ઈન્ટરનેટ તો બધા વાપરે છે પણ શું તમે જાણો છો તેના પણ પ્રકાર છે ? ?  હા મિત્રો ઈન્ટરનેટ ના પણ પ્રકાર છે . આપણે જે ઈન્ટરનેટ વાપરીએ છીએ જેના થકી તમે આ પોસ્ટ વાંચી...

Featured અમારી કોલમ ! આજનો વિદ્યાર્થી ટેકનોલોજી ડાહપણ ના મોતી પ્રેરણાનું ઝરણું માહિતીનો દરિયો શ્વેત કોલસો

એક રાષ્ટ્રપતિ,વૈજ્ઞાનિક,અને મિસાઇલમેન : ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ

આપણા દરેકમાં એક પવિત્ર આગ હોય છે. આપણા પ્રયત્નો આ આગને પાંખ આપવાના હોવા જોઈએ,અને તેનાથી વિશ્વને પ્રકાશિત કરવું જોઈએ. – શ્રી ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ  આજ...