અમારી કોલમ ! ટેકનોલોજી માહિતીનો દરિયો

દુનિયાને બલ્બથી ઝળહળતું કરનારના જીવનમાં એક નજર : થોમસ આલ્વા એડિસન

“પ્રતિભા એટલે 1% પ્રેરણા, અને 99% પરસેવો.“ -થોમસ આલ્વા એડિસન  થોમસ આલ્વા એડિસન , નામ તો સૂના હી હોંગા ? અને જો ના સાંભળ્યું હોય તો તમે પ્રાથમિક...

Featured અકથિત હકીકતો અમારી કોલમ ! ઈન્ટરનેટ ટેકનોલોજી પ્રેરણાનું ઝરણું માહિતીનો દરિયો મોબાઈલ લોક હિતમાં જારી

સ્ટીવ જોબ્સની અકથિત હકીકતો .

ભલે સ્ટીવ જોબ્સ આ દુનિયામાં હયાત નથી, પણ હજુય લોકો તેમને ભૂલ્યા નથી. સર્ચ એન્જિનોમાં દર મહીને ૨૦૦૦ વખત તેમના માટે સર્ચ થાય છે. આપણને પણ નવાઈ લાગે છે કે કેમ ...

Featured અમારી કોલમ ! આજનો વિદ્યાર્થી ગુજરાતી સાહિત્ય ટેકનોલોજી પ્રેરણાનું ઝરણું માહિતીનો દરિયો લોક હિતમાં જારી હાસ્ય-વ્યંગ

એક અઘરો સવાલ : હવે શું ?

મારી પોતાની જ વાત કહું …જયારે હું ધોરણ ૧૦માં આવ્યા ત્યારે મારી મમ્મી કેહતી હતી કે બસ આટલું વર્ષ જ છે ને,પછી ફરજે..રખડજે ! પછી ૧૨માં માં આવ્યા ત્યારે જ બસ...

કઈ રીતે કરવું ?

પેનડ્રાઇવ માં શોર્ટકટ્સ બની જાય છે ?

શું તમારી પેનડ્રાઇવ માં ફાઈલ કે ફોલ્ડરના શોર્ટકટ્સ બની જાય છે ? આ સમ્સ્યા થી ધણા લોકો ત્રાસી જાય છે જયારે એન્ટીવાઈરસ સોફ્ટવેર ના હોય આ સમ્સ્યા નો આસાન ઈલાજ ૧...