Tag: finland education

Finland Education System !

દુનિયાની સૌથી સફળ શિક્ષણ વ્યવસ્થા – ફિનલેન્ડ !

0
ફિનલેન્ડ ! તમે ક્યારેય આ દેશનું નામ સાંભળ્યું ? અને જો સાંભળ્યું હોય તો તમે આ દેશની શિક્ષણ વ્યવસ્થા વિષે સાંભળ્યું ? ના સાંભળ્યું...